AkzoNobel kontynuuje proces zmian, buduje organizację oraz realizuje założone cele strategiczne.

Akzo Nobel N.V. opublikowało wyniki za II kw. 2018 r. (AKZA; AKZOY)

  • Wdrożony został pierwszy etap transformacji, aby zbudować organizację gotową do realizacji celów, która w II kwartale wypracowała 25 mln EUR.
  • Rentowność sprzedaży1 w Decorative Paints dzięki wzrostowi cen sprzedaży o 5%, wzrosła do 12,2% (w 2017 r.: 11,6%),
  • Coraz lepsza sytuacja jest w Performance Coatings, z rentownością sprzedaży na poziomie 11,8% (w 2017 r.: 13,4%), wdrażane inicjatywy zaczynają przynosić pozytywne rezultaty
  • Inwestycje na atrakcyjnych rynkach: przejęcie Fabryo w Rumunii i otworzenie nowej wytwórni farb proszkowych w Chinach

AkzoNobel (Paints and Coatings) w II kwartale:

Przychody niższe o 3%, chociaż przy zastosowaniu stałych kursów walut wzrosły o 2%2 - pozytywny wpływ korekt cen/miksu produktowego częściowo zniwelowany przez mniejsze wolumeny

Skorygowany zysk operacyjny3 w wysokości 225 mln EUR (w 2017 r.: 294 mln EUR), głównie wskutek niekorzystnego trendu kursów walut (21 mln EUR) i jednorazowych operacji biznesowych (20 mln EUR)

Zysk operacyjny uwzględnia niekorzystny wpływ zidentyfikowanych pozycji w kwocie 33 mln EUR, związanych głównie z transformacją

Rentowność sprzedaży 9,2% (w 2017 r.: 11,6%), wzrost w przypadku Paints i poprawa w przypadku Coatings; rentowność inwestycji4 12,2% (w 2017 r.: 14,4%)

Zysk netto z całej działalności 271 mln EUR (w 2017 r.: 301 mln EUR), wliczając zysk z działalności zaniechanej w kwocie 164 mln EUR (w 2017 r.: 134 mln EUR)

 

Komentarz Thierry'ego Vanlanckera, CEO AkzoNobel:

Konsekwentna realizacja pierwszej fazy naszej transformacji, która ma nas przekształcić w firmę skoncentrowaną na Paints and Coatings, prowadzi do powstania organizacji przystosowanej do realizacji założonych celów i generującej oszczędności.

Przy zastosowaniu stałych kursów walut przychody wzrosły we wszystkich segmentach Performance Coatings z wyjątkiem Marine and Protective Coatings. Szczególnie dobre wyniki uzyskał obszar Decorative Paints dzięki inicjatywom cenowym i oszczędnościom, które skompensowały wyższe koszty surowców.

Inwestujemy w utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej, m.in. poprzez przejęcie producenta farb dekoracyjnych Fabryo w Rumunii oraz otwarcie nowej wytwórni lakierów proszkowych w Changzhou, w Chinach.”

 

Perspektywy:

Realizujemy naszą strategię „Winning together: 15 by 20” tworząc organizację przystosowaną do osiągania celów firmy skoncentrowanej na Paints and Coatings, co przyczyni się do realizacji zadań wyznaczonych do 2020 r. Do końca 2018 r. spodziewamy się poprawy sytuacji w obszarze Decorative Paints and Performance Coatings, z wyjątkiem obszaru Marine and Protective Coatings, który nadal boryka się z trudnymi warunkami rynkowymi. Trendy popytu obserwowane w poszczególnych regionach i segmentach różnią się. Prognozy wskazują na dalszy wzrost cen surowców do końca 2018 r., choć już wolniejszy niż na początku roku. Realizowane są skuteczne inicjatywy cenowe i programy redukcji kosztów, które powinny ograniczyć wpływ obecnych niekorzystnych czynników.

 

AkzoNobel w mln EUR

II kw. 20175

II kw. 2018 r.

%

% CC2

Przychody

2 533

2 446

(3)

2

Skorygowany zysk operacyjny3

294

225

(23)

 

ROS%, bez nieprzypisanych kosztów centrali

12,8

12,1

 

 

ROS%1

11,6

9,2

 

 

ROI%4

14,4

12,2

 

 

Zysk netto z całej działalności, włączając działalność zaniechaną

301

271

 

 

 

Raport za II kw. 2018 r. można przeglądać i pobrać tutaj: https://www.akzonobel.com/for- investors/all-reports/q2-2018-results

 

Działalność zaniechana (czyli taka część działalności firmy, która została zbyta lub jest zakwalifikowana jako przeznaczona do sprzedaży, włączając Specialty Chemicals)

Przychody - wzrost o 1%

Skorygowany zysk operacyjny - wzrost o 50% do 252 mln EUR (w 2017 r.: 168 mln EUR), dzięki aktywom przeznaczonym do sprzedaży (wpływ w II kw.: 74 mln EUR) i poprawie wyników bazowych Specialty Chemicals

W obszarze Specialty Chemicals skorygowany zysk operacyjny wzrósł, głównie dzięki lepszym wynikom korekt cen/miksu produktowego i poprawie produktywności, zniwelowanym częściowo przez niekorzystne trendy kursów walut, koszty restrukturyzacji związane z projektami optymalizacji sieci produkcyjnej oraz inne kosztami związanymi z jednorazowymi operacjami biznesowymi.

 

Działalność zaniechana w mln EUR (włączając Specialty Chemicals)

II kw. 20175

II kw. 2018 r.

%

% CC2

Przychody

1 252

1 264

1

7

Skorygowany zysk operacyjny3

168

252

50

 

ROS%1

13,4

19,9

 

 

ROI%4

15,6

20,7

 

 

1 ROS% to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów

2 Obliczenia przy zastosowaniu stałych kursów walut (Constant Currencies - CC) pomijają wpływ zmian kursów walut.

3 Skorygowany zysk operacyjny = zysk operacyjny bez zidentyfikowanych pozycji (poprzednio nazywany EBIT).

4 ROI% to skorygowany zysk operacyjny za ostatnie 12 miesięcy wyrażony jako procent średniego zainwestowanego kapitału.

5 Obszar Specialty Chemicals prezentowany jako działalność zaniechana

 

To jest publiczne oświadczenie Akzo Nobel N.V. na mocy art. 17 ust. 1 European Market Abuse Regulation (569/2014)

 

O AkzoNobel

AkzoNobel to firma z pasją do malowania. Od 1792 roku jesteśmy ekspertem w produkcji farb i lakierów, kreującym standardy w kolorze i ochronie powierzchni. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon – które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Firma z siedzibą główną w Holandii działa w ponad 80 krajach i zatrudnia około 35 000 pracowników, którzy z pasją dostarczają wysokiej jakości produkty i usługi, zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów. Do końca 2018 roku zostanie zakończony proces sprzedaży Specialty Chemicals. Więcej informacji na stronie www.akzonobel.com.