Wyniki AkzoNobel za IV kw. 2018 r. przedstawiają stały postęp w realizacji strategii „15 do 20”.

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOD; AKZOY) publikuje wyniki za cały rok 2018 i za IV kw. 2018 r.

Główne informacje dotyczące IV kw.:

 • Przychody wyższe o 1%, a przy zastosowaniu stałych kursów walut (constant currencies – CC) wzrost o 4%1 – pozytywny wpływ korekt cen/miksu produktowego częściowo zniwelowany przez mniejsze wolumeny
 • Inicjatywy dotyczące cen przyczyniły się do wzrostu cen/miksu produktowego o 9%, w reakcji na wyższe koszty surowców.
 • Wolumeny spadły o 7% (z wyłączeniem rynku chińskiego, wolumeny były niższe o 2%). Wolumeny w Chinach ustabilizowały się na poziomie z 2016 roku, w porównaniu do wyjątkowo silnego wzrostu wolumenu kwartalnego w segmencie Decorative Paints w Chinach, uzyskanego w ubiegłym roku
 • ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży), z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów2, wzrósł o 9,0% (w 2017 r.: 8,4%)
 • Sfinalizowano sprzedaż segmentu Specialty Chemicals w dniu 1 października 2018 r., zysk netto z tej sprzedaży wyniósł 5,8 mld EUR.
 • Przejęcie Colourland Paints w Malezji oraz objęcie udziałów mniejszościowych, aby uzyskać pełną własność spółki joint venture AkzoNobel Swire Paints w Chinach.
 •  Skorygowany zysk operacyjny3 – wzrost o 3 mln EUR do 181 mln EUR (w 2017 r.: 178 mln EUR), głównie dzięki inicjatywom dotyczącym cen i programom redukcji kosztów.
 • Zysk netto z całej działalności: 5 849 mln EUR (w 2017 r.: 75 mln EUR), wliczając zysk z działalności zaniechanej w kwocie 5 814 mln EUR (w 2017 r.: 46 mln EUR)

Dane za cały rok 2018:

 • Przychody niższe o 4%, chociaż przy zastosowaniu stałych kursów walut (constant currencies – CC) wzrosły o 1% – pozytywny wpływ korekt cen/miksu produktowego częściowo zniwelowany przez mniejsze wolumeny
 • Skorygowany zysk operacyjny w wysokości 798 mln EUR (w 2017 r.: 905 mln EUR), na co wpłynęły niekorzystne zmiany kursów walut, wyższe koszty surowców i niższe wolumeny, które nie zostały jeszcze w całości zrównoważone inicjatywami w zakresie cen i programami redukcji kosztów.
 • ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży), z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów, na poziomie 10,6% (w 2017 r.: 10,6%); ROI4 na poziomie 12,6% (2017 r.: 13,9%)
 • Proponowana ostateczna dywidenda w wysokości 1,43 EUR za akcję (po konsolidacji).

Komentarz Thierry'ego Vanlanckera, CEO AkzoNobel:

„2018 był przełomowym rokiem dla AkzoNobel. Sfinalizowaliśmy sprzedaż Specialty Chemicals i rozpoczęliśmy zwracanie zdecydowanej większości przychodów naszym akcjonariuszom. Pomimo licznych przeciwności, poczyniliśmy duże postępy w realizacji naszego programu Winning together: strategii „15 do 20”, dzięki wyższemu zyskowi ze sprzedaży, na poziomie 9,0% w IV kw. roku, w porównaniu do 8,4% w ubiegłym roku i 10,6% w drugiej połowie roku, w zestawieniu z 9,2% w tym samym okresie 2017 roku.

„Jesteśmy teraz wyspecjalizowaną firmą produkującą farby i powłoki. Inwestujemy całe nasze doświadczenie, energię i pasję aby zostać uznanymi za wzór w naszej branży. Nadal inwestujemy w rozwój. W 2018 roku dokonaliśmy licznych przejęć, w tym Fabryo w Rumunii, Xylazel w Hiszpanii, Colourland Paints w Malezji oraz spółki joint venture AkzoNobel Swire Paints w Chinach. Transakcje te pomogą przyspieszyć nasz rozwój i dalsze budowanie pozycji AkzoNobel jako lidera branży.

„Kolejnym istotnym wydarzeniem była organizacja konkursu dla startupów, Paint the Future. Celem tego projektu jest połączenie naszej globalnej skali, wiedzy i doświadczenia z nowatorskimi rozwiązaniami opracowanymi przez startupy oraz scale-upy w dynamicznej branży farb i powłok. Ma on na celu zapewnienie, że AkzoNobel będzie punktem odniesienia w obszarze otwartych innowacji”.

AkzoNobel w mln EUR

IV kw. 2017

IV kw. 2018

Δ%

Δ% CC1

Przychody

2 283

2 308

1%

4%

Skorygowany zysk operacyjny3

178

181

2%

 

ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży), z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów 2

8,4%

9,0%

 

 

Główne zmiany

Współpraca z najciekawszymi światowymi innowatorami

AkzoNobel wywołał spore zamieszanie w branży produkcji powłok, organizując konkurs dla startupów „Paint the Future”. Chcemy połączyć naszą globalną skalę, wiedzę i doświadczenie z nowatorskimi rozwiązaniami opracowywanymi przez startupy i scale-upy z całego świata. Chodzi nam o poznanie nowych, rewolucyjnych technologii i przyspieszenie innowacji w dynamicznej branży farb i powłok. www.letspaintthefuture.com

Przejęcia w Azji podkreślają zaangażowanie na tych kluczowych rynkach.

Dwie transakcje, zrealizowane w końcowych miesiącach 2018 r., podkreśliły naszą koncentrację na dalszym umacnianiu pozycji w Azji. W grudniu objęliśmy udziały mniejszościowe w spółce joint venture AkzoNobel Swire Paints, co daje nam większą kontrolę nad przyszłym rozwojem i jego kierunkiem. Miesiąc wcześniej nabyliśmy Colourland Paints w Malezji, co wspiera nasze ambicje rozwoju w tym kraju i w całym regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Awlgrip HDT zapewnia wspaniałe rezultaty dla właścicieli jachtów.

Właściciele jachtów mogą już korzystać z zaawansowanej technologii powłok, która przeszła najtrudniejsze testy podczas ostatniej edycji regat Volvo Ocean Race. Nasza nowa przejrzysta powłoka poliuretanowa Awlgrip HDT (w technologii High Definition) jest nie tylko bardziej trwała i odporna na ścieranie niż inne powłoki oferowane obecnie na rynku, ale także może być naprawiana i zawiera mniejszą ilość VOC (lotnych związków organicznych).

Współpraca z Boeingiem osiągnęła ważny etap

W związku z osiągnięciem ważnego etapu naszej współpracy z firmą Boeing, opracowaliśmy specjalne malowanie dla samolotu. Siedemset osiemdziesiąty siódmy egzemplarz modelu Boeing 787, zamówiony przez linię lotniczą China Southern Airlines, został specjalnie ozdobiony z wykorzystaniem opracowanego przez nas systemu „podkład/powłoka bezbarwna”. Wspólnie z Boeingiem osiągnęliśmy także inny istotny etap współpracy - już tysiąc nowych samolotów zostało pomalowanych z wykorzystaniem naszego bezkonkurencyjnego systemu farb Aerodur 3001/3002.

Perspektywy:

Realizujemy naszą strategię „Winning together: 15 by 20” (Wspólne zwyciężanie: 15% do 2020 r.) kontynuując tworzenie organizacji przystosowanej do osiągania celów w postaci firmy skoncentrowanej na Paints and Coatings, co przyczyni się do realizacji zadań wyznaczonych do 2020 r.

 

Trendy popytu obserwowane w poszczególnych regionach i segmentach różnią się w niepewnym środowisku makroekonomicznym. Inflacja dotycząca cen surowców utrzyma się w pierwszej połowie 2019 r., ale jej poziom będzie niższy od zarejestrowanego w 2018 r. Realizowane są skuteczne inicjatywy cenowe i programy redukcji kosztów, które powinny uwzględnić wpływ obecnych niekorzystnych czynników.

 

Kontynuujemy realizację naszej transformacji, co przyniesie nam dalsze oszczędności w kwocie 200 mln EUR do 2020 r. W latach 2019 i 2020 poniesiemy jednorazowe koszty.

 

Do końca 2020 r. chcemy osiągnąć docelowy wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 1,0-2,0-krotności długu netto/EBITDA i zobowiązujemy się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

 Raport za cały rok 2018 i za IV kw. 2018 r. można przeczytać i pobrać pod adresem http://akzo.no/FYQ42018Report

1 Obliczenia przy zastosowaniu stałych kursów walut (Constant Currencies – CC) pomijają wpływ zmian kursów walut.

2 ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży) z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów, z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów centrum korporacyjnego.

3 Skorygowany zysk operacyjny = zysk operacyjny bez zidentyfikowanych pozycji (poprzednio nazywany EBIT).

4 ROI% to skorygowany zysk operacyjny za ostatnie 12 miesięcy wyrażony jako procent średniego zainwestowanego kapitału.

Publiczne oświadczenie Akzo Nobel N.V. na mocy art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku (596/2014).

 

O AkzoNobel

AkzoNobel to firma z pasją do malowania. Od 1792 roku jesteśmy ekspertem w produkcji farb i lakierów, kreującym standardy w kolorze i ochronie powierzchni. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon – które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Firma z siedzibą główną w Holandii działa w ponad 150 krajach i zatrudnia około 35 000 pracowników, którzy z pasją dostarczają wysokiej jakości produkty i usługi, zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów. Więcej informacji na stronie www.akzonobel.com.